TASAVVUF ve SUFİLER

 

 

Ana Sayfa

Editörden

Kavramlar

Kişilikler

Linkler

 

 

 

   Nakl-i Hane: Yeni adresimiz : http://www.tasavvuf.info    “Allah rızasına uygun yaşama sanatı” olan  tasavvuf hakkında bilgi kaynağı olmak maksadıyla   2000 yılından bugüne internet ortamında yer alan “Tasavvuf ve Sufiler” websitesi artık http://www.tasavvuf.info/ adresinden yayınlanacaktır.   Yeni adresimize ulaşmak için    TIKLAYINIZ : http://www.tasavvuf.info

Tasavvuf   ve   Sufiler

Bu websitesinde İslam'ın manevi boyutlarını yaşama sanatı   olan    tasavvuf   hakkında merak ettiğiniz pek çok şeyi ve  tasavvuf sanatının tarih boyunca yaşamış olan  ustaları olan   Allah dostlarının menkıbelerini ,   ölümsüz eser ve hikmetlerini bulabilirsiniz.

     Bu sayfalarda yer alan tüm dokümanlar şu an hayatta olmayan  Allah adamlarının   eser  ve sohbetlerinden derlenmiştir. Yakın ve uzak zamanlarda bu websitesinde yer verdiklerimizden başka ve pek çok sayıda Allah dostu yaşadığından haberdar olunmasına rağmen takdir edilmelidir ki tümünü bir websitesinde sunmak   kolay değildir.  Burada yer verilen Allah dostlarının seçiminde özel bir tercih veya bir kategorizasyon rol oynamamıştır.

      Günümüzde mevcut olan sufi yapılanmalardan herhangi birisi ile organik bağı olmayan websitemiz   modern zamanlarda  ortaya çıkan manevi kirliliği bir nebze olsun   azaltabilirse maksadına ulaşmış olacaktır. 

Tevfik Allah'dan...azze ve celle.

 

Ulaşmak için   WEBSİTE  İÇERİĞİ    tıklayın.

EDİTÖRDEN

SİTE   İSTATİSTİKLERİ

FOR   OUR   FOREIGN  VISITORS [ non-TURKS ] :  " SUFISM  &  SUFI   ORDERS  IN  ISLAM " - in english-

İSLAM'IN  ANA KAYNAKLARI 

Kur'an-ı Kerim

Konevi'nin Hadis-i Erbaini

Nevevi'nin   Hadis Mecmuası

Veda Hutbesi

Esma'ül-Hüsnâ

TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI

Tasavvufun Anahtar Terimleri (Mutasavvıf, Mürşid, Silsile, Mürid, Zikir, Evrad, Edeb...)

Tasavvuf Aleminin Kişilikleri (Arif, Veli, Şeyh, Pir, Kutub, Gavs, Müceddid, Abid, Zahid...)

Tasavvuf Aleminin Halleri (Mucize, Keramet, Keşf, İstidrac, Basiret, Firaset...)

Allah Adamlarının Özellikleri ( Aşk, Takva, Vera,  Marifet, İlim, Kurb, Yakin, Himmet...)

Tasavvuf Yolunda 100  Adım

Tasavvufa Dair Sorular & Sorunlar

    TASAVVUFUN  SEÇKİN SİMALARINDAN ÖRNEKLER & SOHBETLER

Üveys -el Karani [ K.S. ]

Râbia-tül Adeviyye [ K.S. ]

Hallac - ı   Mansur [ K.S. ]

Gavs-ı Azam  Abdulkadir   Geylani  [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler

Hoca Yusuf Hemedani [ K.S. ]

Hazret Sultan  Hoca Ahmed Yesevi [K.S.] &  Eseri : "Divan-ı Hikmet"

Abdulhalık Gücdüvani [ K.S. ]

Şeyh-i Ekber  Muhyiddin ibn Arabi [K.S.] & Müminlere Nasihatleri

Sadreddin Konevi [ K.S. ]   &  Kırk Hadis Derlemesi

Şah-ı Nakşbend  Muhammed   Bahauddin  Buhari [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler

Hoca Ubeydullah Ahrar [K.S.]

Necmüddin Kübra [K.S.]

Muhammed Şemsüddin Tebrizi [K.S.]

Hazret-i Pir  Mevlana Celaleddin Belhi / Rumi [K.S.] & Mesnevi-i Şerifinden Seçmeler

Hacı Bayram-ı Veli [K.S.]

Eşrefoğlu Rumi [K.S.] & Şiirlerinden Seçmeler

Aziz Mahmud Hudâyi [K.S.] & Günümüze de Yazılmış Bir Mektubu

Hazret-i  Pir  Şaban-ı Velî [K.S.]

Hazret-i  Pir  Nureddin Cerrahi [K.S.]

İsmail Hakkı Bursevi [K.S.]

Ümmi Sinan [K.S.]

İmam- ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî [K.S.]

İbrahim Hakkı Erzurumi [ K.S. ]

Şeyh Şamil  [K.S.]

Şerafeddin Dağıstani [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler

Abdullah Dağıstani [K.S.]

Osman Bedreddin Erzurumi [ K.S.]

Ali Haydar Ahıskavi [K.S.]

Küçük Hüseyin Ankaravi [K.S.]

Ramazanoğlu Mahmud Sami [K.S.]

Muhammed Zâhid Kotku [K.S.]

Allah Dostu Der ki.../ Dr.Münir Derman [K.S.]

Hazini [K.S.] - Cevahir-ül Ebrar'dan Seçmeler

Tasavvuf Ustalarından Şiirler - Hikmetler

   TASAVVUFUN  GÜNÜMÜZ   DÜNYASINDAKİ  YANSIMALARI

Modern Dünyada Geleneksel İslam - S.H.Nasr -

Su Üstüne Yazı Yazmak -Muhyiddin Şekur -

Gariblerin Kitabı - Abdulkadir es-Sufi -

İki Rüya - İki Kitab / Simyacı-Gariblerin Kitabı

İslam Kaynaklarında Rüya  ve  Önemi

Tasavvuf ve Psikoterapiler

İlginç Bir Hidayet Öyküsü

SUFİ  LİTERATÜRÜ (Tasavvuf Literatüründen Klasik Örnekleri ...)

GÖRSEL KÜTÜPHANE:

Tasavvufla İlgili  Resimler

Allah Dostlarının Türbelerinden Görünümler

Hat Levhalarında Tasavvuf

Tasavvuf Ekseninde Bazı Suretler

LİNKLER ( İnternetteki Tasavvuf  Eksenli  Websiteler )

"Dikkat edin ! Kalbler ancak Allah'ın zikri ile tatmin bulur..." [Kur'an-il Hakîm ; er-R'ad , 13:28]

 
Bu websitesi  1 Muharrem 1421 [6 Nisan 2000] günü  yeni hicri yıl başlarken  www üzerinde yerini almıştır. Siteye ""free-web-server" üzerinden eklenen reklamlar ile tasavvuf ve Sufiler websitesinin bir ilgisi olmadığı görülen lüzum üzerine önemle hatırlatılır.